Søgeresultater

Produkter

Grupper

Søgningen gav ingen resultater

Op

Ovnrens spray 500 ml

Varenummer: 1044524

Ovnrens er fremstillet specielt til rengøring af bage- og stegeovne samt til rengøring af kul- eller gasgrill. Ovnrens løsner effektivt fedt og fastbrændte madrester i ovnen og er ligeledes velegnet til rengøring af grill og bageplader.

Brugsanvisning: Opvarm ovnen til max. 50 °C og lad den afkøle i 10-15 min. Sprøjt ovnrens på overfladen i et jævnt tyndt lag. Efter 10 minutters virkningstid rengøres overfladen med en skuresvamp og rent vand. Vask efter med rent vand. Kraftigt tilsmudsede områder kan kræve en gentagen behandling. Ovnrens kan beskadige linoleum, aluminium og malede overflader. Må IKKE bruges på selvrensende overflader eller på ventilatoren i varmluftsovne.

Deklaration: Indeholder: < 15 % natriumhydroksid, < 15 % nonioniske tensider. Indeholder også: vand, isopropylalkohol og parfume.

FARE!: Ætsende: Forårsager svære ætsninger af huden samt øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke spray. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskytteleshandsker og -briler.

  • INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • VED KONTAKT MED HUDEN: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand.
  • VED INDÅNDING: Søg til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Pris pr. stk.: kr. 75,00

Pris inkl. moms

Vælg antal
På lager

Passer til følgende modeller

GRAM salg er klar til at hjælpe dig

Hvis du har spørgsmål til dit køb i GRAMs webshop, er du meget velkommen til at henvende dig til os.

Vi har åbent mandag-onsdag kl. 8.00-16.00, torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 8.00-15.30 på tlf. 73 20 10 10.

Du er også velkommen til at sende en mail på salg@gram.dk

GRAMs handelsbetingelser og vilkår